PKN
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
 
Diaconie

Diaconie

Wat is diaconie?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.


Diakenen
Diakenen zijn voor een periode van steeds vier jaar lid van de kerkenraad. Tijdens hun bevestiging hebben zij een soort eed afgelegd, een belofte van geheimhouding. Uw verhaal is veilig bij hen, zij praten daar verder niet over.

Taken van diakenen
In de kerkdienst hebben de diakenen een aantal speciale taken:
• Collecteren tijdens de kerkdienst
• Voorbereiding en begeleiding Avondmaalsviering
• Betrokken bij de gebeden, d.m.v. het gebedenboek
• Betrokken bij de voorbereiding van de diensten rondom Pasen, Bid- en Dankdag


Andere taken van de diakenen zijn:
• Zorgdragen dat het collectegeld komt bij mensen die financiële nood hebben
• Aandacht vragen voor projecten van bijvoorbeeld Kerk in Actie
• Organiseren van maaltijden voor alleenstaanden
• Organiseren van een ouderenreisje, ouderen bezoeken
• Welkom heten nieuw ingekomen leden
• Organiseren paasgroetenactie gevangenen
• Mensen met raad en daad bijstaan

Rekeningnummer:
SKG Nr. NL21 RABO 0373 7410 65 t.n.v. Diakonie Gereformeerde Kerk van Waarder

terug
 
 
 

Inloggen

Met elkaar aan tafel
datum en tijdstip 09-08-2019 om 17.00 uur
meer details

Moderamen vergadering
datum en tijdstip 04-09-2019 om 19.30 uur
meer details

Samen op weg
datum en tijdstip 12-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Startweekend
datum en tijdstip 13-09-2019
meer details

 
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrieven zijn alleen te bekijken wanneer je inlogt.
De gebruikersnaam is: lid

Je kan het wachtwoord aanvragen op emailadres
De nieuwsbrief is alleen beschikbaar voor leden.

Inloggen kan rechts bovenin het scherm bij 'Inloggen'.
 
Agenda punt toevoegen?
Mail naar Leni van Wijngaarden. Klik hier om te mailen.
 
 
ANBI
ANBI transparantie verantwoording
 
Kerkdienst beluisteren/bekijken
Klik hier om de kerkdienst
te beluisteren. 
 

Klik hier om de kerkdienst
te bekijken. 


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.