PKN
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
 
Kerst 2019 Kerst 2019

God belooft de Verlosser Micha 5: 1-4a

Nu straalt een nieuwe ster de hemel open,|
Een engel brengt de goede boodschap aan.
Het licht blijkt donker op te kopen
Tegen de prijs van liefde en van leven
Tegen de hoge prijs van leed en bloed.

Het kwaad verliest voor eeuwig van het goed:
De Zoon van God is levenslicht gegeven!
Lichte vlam
Wakker ons aan – leer ons zien.

 
4e Advent 2019 4e Advent 2019

God belooft vergeving Micha 7:1-7 en 18-28

Symboliek: vanuit een vaas gebogen hedera kronkeltakken, een gebogen vorm verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige, de paarse bloemen staan voor bezinning, inkeer.

U bent de Barmhartige
U blijft trouw aan Jacob en Abraham,
Aan Uw volk – mensen als wij
In de spanning tussen onrecht en recht,
Ontsteken we de vierde kaars
En we vragen:
Ontferm u over ons – blijf ons trouw
En leidt ons op een weg van nieuw leven
Voor ons – en door ons.
Lichte vlam
Wakker ons aan – leer ons zien.

 
3e Advent 2019 3e Advent 2019
De symboliek in de schikking zijn naast de krans en de kaarsen, rechte takken, die het onrecht te niet doen, en klimop als symbool van trouw. Ertussen roze bloemen: het licht begint door te breken waar we reikhalzend naar uitzien. Paars vermengt zich met wit tot roze.

Geen offers vraagt de Heer
Alleen det ene ...
Onrecht mijden-recht doen,
Recht door zee gaan, trouw zijn.

Sta ons bij- en leid ons
Naar het licht van uw barmhartigheid.
Lichte vlam
Wakker ons aan- leer ons zien.
 
2e Advent 2019 2e Advent 2019
God belooft vrede  Micha 4: 1-8

Uitzien naar de dag
dat omkeer gestalte krijgt in daden:
wapens worden ontmanteld
vrede, verzoening en respect zijn gewoon.

Dan zal angst verdwijnen,
Dan zal een boom-bloeien in de winter
En de mens die zich omkeert
en leven deelt-
Komt tot bloei.

Lichte vlam
wakker ons aan- leer ons zien.
 
1e Advent 2019 1e Advent 2019

God belooft rechtvaardigheid Micha 2: 6-13

Als onrecht zich verspreidt,
Gedachten verstrooit
en duisternis harten omvat.

Ontsteek dan het Licht van de Heer
Hij brengt Herder en schapen samen
En wijst ons een weg naar nieuw leven,
een lichtend spoor de toekomst in.

Lichte vlam
wakker ons aan- leer ons zien.
 
Kerst 2018 Kerst 2018

 

KERST Thema: Licht op aarde in een mens

Het Woord van God wordt zichtbaar in een kwetsbaar kind in de stal.
Het grenzeloze licht komt tot bloei in een mensenkind.
Grenzeloos, zonder einde en begin,
als een bloeiende krans van lichte, witte bloemen raakt de hemel en de aarde.

Grenzeloos licht,
uit de Hemel op aarde.
Woord van zo hoge,
Kwetsbaar in een Kind.

Breek ons open
Doorbreek onze begrenzing:
maak ons ontvankelijk
voor Uw licht
op aarde.

Laat ons hart
een stal zijn,
laat Uw licht
ons bezielen.

Licht van ons leven,
geschonken in een kind,
richt ons kijken,
leer ons zien.

 
4e advent 2018 4e advent 2018

4e ADVENTSZONDAG THEMA: BELOFTE

Na de geboorte van hun zoon wil Elisabet hem Zacharias noemen. Maar de met stomheid geslagen Zacharias herinnert zich de naam Johannes, die Gabriël hem gezegd had: en terwijl hij dit op zijn schrijftablet opschreef, werd de verlamming van zijn mond en tong ongedaan gemaakt. Zacharius werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en verlost. In de profetie van Jesaja staat: uit de oude stam zal een nieuwe loot ontstaan. Daarom gebruiken we takken met knoppen, om te verwijzen naar de beloften van nieuw leven.

Johannes,
belofte van nieuw leven
wegbereider van de Heer,
de Levende
tot in eeuwigheid.

Als een twijg aan het dode hout
met knoppen vol belofte
voor nieuw leven.

Licht van ons leven
richt ons kijken,
naar knoppen
geheim van een nieuw begin
om te groeien van uit de bron
in Uw Licht.
Leer ons zien.

 
3e Advent 2018 3e Advent 20183E ADVENTSZONDAG THEMA: VRUCHTBAARHEID

Elisabeth en Maria ervaren bij hun ontmoeting de diepte en de zeggingskracht van de Geest die zij bij zich dragen.
De twee vrouwen ontmoeten elkaar en delen hun vreugde om hun vruchtbaarheid.
Granaatappels zijn een verwijzing naar die vruchtbaarheid door de vele zaden die ze bevatten.

Op deze derde zondag van advent breekt het licht door waar we naar uitzien, het licht van Kerstfeest, en wordt het paars roze.

Als licht doorbreekt
in mensen
wordt purper
rozerood.

Dan draagt liefde vrucht,
groot of klein,
in elk mens
die op weg gaat
in Uw licht.

Licht in ons leven,
richt ons kijken,
kleur ons hart,
leer ons zien.

 
2e Advent 2018 2e Advent 2018

2e ADVENTSZONDAG THEMA: DE GEEST

Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria zegt de engel Gabriël: De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. De rode bloemen in de schikking verwijzen naar de Geest. het is de kleur van het hart, de liefde, en het vuur.

Licht ontvlamt in mensen
als liefde
vurig en rood,
als de geest
die het woord vertaalt
in nieuw leven
elke dag.

Licht dat opbloeit
in een tere bloem
in de mens
die openstaat
voor het Woord
en leven deelt.

Licht van ons leven,
richt ons kijken,
maak ons ontvankelijk,
leer ons zien.

 
1e Advent 2018 1e Advent 20181e adventszondag Thema: Licht

De basis schikking voor de adventsperiode is een groene bol, met daaromheen een krans.
Groen is in de kerk de kleur van hoop.
De bol verwijst naar de wereld, onze aarde.
De krans wordt met de groene aardbol verbonden en is een verwijzing naar de Eeuwige; geen begin en geen einde, alfa en omega.
Een krans waar het licht van de Eeuwige doorheen glinstert.
Het gouddraad in de krans is een verwijzing naar het licht.

De 1e kaars is aangestoken.

 

Zacharias ontmoet in de tempel een engel die hem de boodschap brengt dat zijn vrouw Elisabeth een kind zal baren. Hij kan het niet geloven, want zijn vrouw is al op leeftijd. Vanaf dat moment is hij sprakeloos, totdat hij de naam van zijn zoon opschrijft. 

Advent is een tijd van uitzien naar nieuwe hoop en verwachting van het licht, dat in de diepe duisternis verschijnt als een kwetsbaar mensenkind.

Wij kijken naar het licht dat daar in de duisternis van het bestaan van Zacharias en Elisabeth verschijnt: hoop op nieuw leven in de gestalte van een kind.

Uitzien
In donkere dagen
naar licht,
een nieuw begin
van leven.
Zwarte nacht breekt 
in goud met purperpaars:
koninklijke , priesterlijke kleuren.
Ze voeden het verlangen
naar de ware koning,
mens onder de mensen,
en de ware priester
die je ziel verbindt
met de Eeuwige
en laat herleven.

Licht van ons leven
richt ons te kijken,
leer ons zien.

 
Kerst 2017 Kerst 2017


De geboorte van Jezus
Maria en Jozef zijn in een stal in Bethlehem.
God zoekt mensen overal op, zelfs in een stal. Het licht schijn nu overal. De bloembollen zijn open: het kind is geboren.
In de stal stro, de witte lelie daarin verbeeld het kindje in de kribbe. Maria ( de blauwe bloem) en Jozef ( de witte roos) staan er omheen.
Voor de stal op het mos, de herders, de kleine witte bloemetjes, met daarom heen de schapen. En de engelen, de zilveren kralen.
Laar ons hart een stal zijn
Laat uw licht ons bezielen,
Licht van ons leven
Geschonken in een kind
Richt ons kijken
Leer ons zien.
 
3e Advent 2017 3e Advent 2017


3e Advent: Samen wachten op het licht, Maria komt bij Elisabeth.
Het gaat vandaag over de ontmoeting van Maria met Elisabeth.
De genade van God openbaart zich in de vruchtbaarheid van beide vrouwen.
De een jong, de ander oud.
Maria bezoekt Elisabeth in haar huis.
De bloemen staan voor beide vrouwen.
De granaatappel met zijn vele zaden is symbool van vruchtbaarheid.
De bloembollen zijn een teken van nieuw leven en de klimop staat voor Gods liefde.
En zij geloofden,
wachtten vol verlang.
Boden van het morgenrood.
Toen Elisabeth uitging om Maria te ontvangen
voelde zij ’t kind
bewegen in haar schoot.
 
2e Advent 2017 2e Advent 2017

2e ADVENT THEMA: IK VOLG UW SPOOR

Aankondiging van Jezus geboorte
De engel komt in het huis van Maria, God zoekt mensen op, niet alleen in de tempel maar ook in een gewoon huis in Nazareth. De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een bijzonder kind zal krijgen. De Zoon van de allerhoogste. Maria ontvangt een boodschap, en heeft daar vertrouwen in. Gods liefde straalt waar mensen zijn. De bloemen die in het huis staan verbeelden Maria de blauwe bloem en de engel de amaryllis. De bloembollen voor een nieuwe toekomst en de klimop staat voor Gods liefde.
Soms voelde zij zich door
dit kind alléén
Gescheiden van de mensen
om haar heen
Want wie,
die haar geheim
geloven zou?
Vooral toen Jozef
haar verlaten wou
Heeft de Heer zich
over haar ontfermd.
Hij heeft hen met,
Gods engelen beschermd.
 
1e Advent 2017 1e Advent 2017


1E ADVENT THEMA VAN DE BLOEMSCHIKKING:
GOD WIJST HET SPOOR

Aankondiging van Johannes geboorte.
Vandaag is het de 1e zondag van advent.
De komende weken staat in de schikking het “huis” centraal.
God komt naar ons toe. We leven in de voorbereidingstijd voor het Kerstfeest.
Paars is de kleur van voorbereiding en inkeer.
De 1e kaars is aangestoken. Vandaag de aankondiging van de geboorte van Johannes door de engel Gabriel aan Zacharias.
Belofte van nieuw leven, de wegbereider van de Heer.
Het “huis” staat voor de tempel, daarin twee bloemen, de amarillys voor de engel Gabriel en de lelie voor Zacharias. Klimop om de palen van de tempel als beeld van Gods trouw aan de mensen. De bloembollen zijn een beeld van verwachting en nieuw leven.
Er viel een stralend licht
over het altaar heen.
De engel Gabriel zei hem
wonderlijke dingen.
Maar Zacharias
voelde zich alleen
de Blijde Boodschap die de engel had gemeld
was veel te machtig om in woorden uit te leggen.
 
1e kerstdag 2015 1e kerstdag 2015


THEMA: De hemel raakt de aarde

De profeet Jesaja brengt een boodschap van hoop en troost in een moeilijke tijd. Het is een boodschap om naar uit te kijken. Tegelijkertijd is het een oproep om in het hier en nu je ogen goed de kost te geven, om te zien waar de hemel de aarde raakt in het dagelijks leven. In Jezus hebben de mensen de belofte van de profeten herkend. In de kerstnacht zongen de engelen de komst van de Mensenzoon, bij de herders in het veld. De herders zijn op weg gegaan, naar Maria , Jozef en het kind in de voederbak. Maria hoort en ziet alles aan, en bewaart al deze woorden in haar hart. Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, Symbool hiervan de witte bloemschikking.

De hemel
raakt de aarde
herders gaan op weg
ze zoeken
wat engelen vertelden
ze openen zich
voor het kind van belofte

God
kom met Uw Geest
raak ons aan met Uw Licht
 
4e adventszondag 2015 4e adventszondag 2015


De Hemel raakt de aarde 
Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. 
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied 
De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening 
waarin Zacharias gevangen zat. 

De hemel raakt de aarde 
Johannes is zijn naam 
wegbereider 
om onze voeten 
te kunnen zetten 
op de weg van de vrede 
daar raakt de hemel 
de aarde 

God 
kom met U Geest 
doe Uw stralende licht 
over ons opgaan
 
3e adventszondag 2015 3e adventszondag 2015De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt
in woorden
van zeggen
daar raakt de hemel de aarde

God
kom met Uw geest
opdat wij
goede woorden spreken.
 
2e adventzondag 2015 2e adventzondag 2015


De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder
van Gods komen
onder mensen
altijd weer
raakt de hemel de aarde

God
kom met Uw geest
open ons voor
Uw aanwezigheid.

 
 
1e adventzondag 2015 1e adventzondag 2015


De hemel raakt de aarde
In de belofte van een kind
Ongeloof
Verstening
Worden tot hoop en vertrouwen
Daar waar de hemel de aarde raakt.

God
Kom met Uw geest
open ons hart
om Uw tekens te
verstaan.
 
Kerstfeest 2014 Kerstfeest 2014


Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar de vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is het begin… Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.

Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is
Licht breekt door
in de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn geloof, Zijn hoop
en bovenal Zijn Liefde leven
Goede God
blijf ons verlangen
naar die liefde aanwakkeren
 
Vierde advent Vierde advent


Thema: Verlangen naar overgave
 
Vandaag is het de  vierde zondag van de  advent.
We horen over het vertrouwen van Maria.
Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God.
In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit.
 
Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is
 
Goede God
sterk in ons het verlangen
om ons over te geven
aan Uw liefde
ruimte te maken
voor de verwachting
van Uw Mensenkind.

 
 
Derde advent Derde advent
 
Tweede advent Tweede advent


Thema: verlangen naar bloei


Op de tweede zondag van de advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias.
De stem die roept in de woestijn:
“Maak recht de weg van de Heer”
In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen.
De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider

Worden van elkaar.
Zie
kijk
hoe vanuit geloof
in de liefde
de hoop groeit
in een wereld
waarin zoveel donker is.

Goede God
sterk in ons het verlangen
naar bloei
Dat wij in ons denken, doen en laten
Uw weg gaan
 
Eerste advent Eerste advent


THEMA: Dit jaar is voor ADVENT EN KERST gekozen voor, VERLANGEN NAAR….

In een wereld die donker kan zijn, waar veel is dat mensen kan beangstigen groeit het verlangen naar gerechtigheid, naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, Gods gerechtigheid. Naar Zijn komst verlangen we en zien we uit. Tegelijk zien we om ons heen de tekenen van Zijn aanwezigheid. Hij is het die is en die komt, in heden en toekomst.

De gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor elke schikking. De drie zijde staan voor geloof, hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen uit de Bijbel verhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.

EERSTE ADVENTSZONDAG 30 NOVEMBER

THEMA: VERLANGEN NAAR TOEKOMST

Op deze eerste zondag van de Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting. In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

Zie kijk
hoe in geloof
de hoop
vanuit liefde
groeit in een wereld
waarin zoveel donker is

Goede God
wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen
over Uw toekomst

 
 
 
 

Inloggen

MEAT
datum en tijdstip 09-08-2024 om 16.00 uur tot 20.00 uur
meer details

Startweekend verg
datum en tijdstip 14-08-2024 om 19.30 uur
meer details

FEM
datum en tijdstip 25-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Zonnebloem
datum en tijdstip 26-08-2024 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrieven zijn alleen te bekijken wanneer je inlogt.
De gebruikersnaam is: lid

Je kan het wachtwoord aanvragen op emailadres cvk@pknwaarder.nl
De nieuwsbrief is alleen beschikbaar voor leden.

Inloggen kan rechts bovenin het scherm bij 'Inloggen'.
 
Agenda punt toevoegen?
Mail naar Leni van Wijngaarden. Klik hier om te mailen.
 
 
Kerkdienst beluisteren/bekijken
Klik hier om de kerkdienst
te bekijken of te beluisteren. 
 
 
Live beeld kerkdienst
Live beeld kerkdienst YouTube
óf
Live beeld kerkdienst Angelcam
óf
Live beeld kerkdienst Twitch
óf
Op je Smart TV via de app YouTube.
Zoek dan op 'pkn waarder'.

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.