PKN
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
 
Pinksteren 2019

Pinksteren 2019

Door de vuurkorf met rood/oranje bloemen, mogen wij de liefde van God zien en het vuur de Heilige Geest. Waardoor wij warm worden en onze harten mag raken. Zodat wij er van mogen getuigen

 
Hemelvaart 2019

Hemelvaart 2019
Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos, stenen en takken.
Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.
De gerbera’s staan voor de 11 apostelen, omhoog kijkend naar de hemel.
Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus die opstijgt naar de hemel.
 
Pinksteren 2018

Pinksteren 2018
Smeulend onder as, bijna uitgegaan.
Door het waaien van de Geest wakkert het weer aan.
Onuitblusbaar vuur, ongekende kracht.
Wil voor ons een baken zijn,
Waakvlam in de nacht.
Pinksteren: kleur rood.
Houtblokken bijna gedoofd,
Maar door het vuur van de Geest weer in vlam gezet.
Het boeket: vormt een gemeenschap van geloof.
Dat door het vuur van de Geest is samengesmeed.
Lichtjes: het licht van de Geest gaat als een vlam
Met een ieder van ons de wereld in.
 
Hemelvaart 2018

Hemelvaart 2018
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten’
Is altijd om ons heen.
Als zonlicht om de bloemen
Een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
Zijn wij door Hem bemind.
Als Hij is opgenomen
Houd in herinnering
Dat Hij terug zal komen
Zoals Hij van ons ging.
Wij leven in vertrouwen,
Dat wij zijn majesteit,
Van oog tot oog aanschouwen
In alle eeuwigheid.
Gipskruid: het symbool voor de wolk waarmee Jezus naar de hemel gaat.
Blauwe bloemen en hedera: de apostelen kijkend naar de hemel.
 
Pinksteren 2017 Pinksteren 2017

We zien een open bouwwerk van bamboe, als een huis dat in de steigers staat. Dit geeft aan dat men bij èèn was in een afgebakende ruimte, in afwachting van de Trooster.De Heilige Geest vervult een ieder en dat uit zich in vuurtongen de gloriosa bloemen. De vrouwenmantel dat mensen in beweging komen. De Geest laat zich niet tegen houden, maar breekt zelfs door de taal barrière heen,een ieder hoort het Woord in zijn eigen taal.
 
Hemelvaart 2017 Hemelvaart 2017

" Ga uit naar alle windstreken en vertel de blijde boodschap"

Deze boodschap kregen de leerlingen mee.
Een boodschap die heden ten dage nog actueel is.
Hemelvaart heeft te maken met loslaten, iets wat niet gemakkelijk is ook voor de leerlingen niet.
De hoge witte agapanthus verbeeld het loslaten van hun Heer en Meester.
Het gipskruid de wolk waar Hij in werd opgenomen.
Daaronder de vier windstreken.
Maar wij mogen geloven, al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
lees meer »
 
Pinksteren 2016 Pinksteren 2016


De rode calla´s verbeelden de vuurtongen uit het pinksterverhaal. Wij zijn vervuld van de Heilige Geest. Dit geeft aan hoe dicht God in ons bestaan aanwezig wil zijn. De drie rode rozen verwijzen, naar de volheid van Gods aanwezigheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. De klimop staat voor Gods trouw. het rode kleed verwijst naar Pinksteren.

Wij zijn in hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur
Hij is de bron van hoop
in alle dorst en duur
Wie weet vanwaar Hij komt
Wie wordt zijn licht Gewaar?
Hij opent onze mond
en schenkt ons aan elkaar.
 
Hemelvaart 2016 Hemelvaart 2016


Nadat de apostelen met Jezus hadden gesproken, werd Hij omhoog geheven een wolk nam Hem mee en Hij verdween uit het gezicht.
Mos en schors is het symbool voor de aarde.
Blauwe hyacinten en violen symboliseren de apostelen, Fluitenkruid staat symbool voor de wolk waarin Jezus  werd omhoog geheven.
 
Symbolische bloemschikking Hemelvaart 2015 Symbolische bloemschikking Hemelvaart 2015


De roos boven de wolk van gipskruid symboliseert Jezus die opgevaren is ten Hemel.
Aan het zicht onttrokken door een wolk.
Onderaan,  de hosta bladeren die wijzen naar de apostelen , daarboven het gipskruid verbeeld de mensen die achterblijven op de aarde.
“Wat staan jullie naar de Hemel te kijken,
Hij die van uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terug keren”
Drie rozen, als Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wij mogen geloven, al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen.

 
Pinksteren Pinksteren


PINKSTEREN EN OPENBAREN GELOOFSBELIJDENIS,

In elk mens
een stuk gestolde stroom
van leven en van geest-
smeult de Geest van God

In elk mens,
ontvlambaar
als een droog stuk hout,
blaast God de storm aan:
vurige vonken
van ondoordachte liefde.

De takken van de krulhazelaar zijn naar èèn richting gebogen, zodat ze een uitstraling krijgen alsof ze door een windhoos in èèn zelfde richting zijn geduwd. De Gloriosa bloemen zijn net kleine vlammetjes die een lopend vuur verspreiden.

De bloemen in de krans, die als symbool staan voor ieder van jullie die de keus gemaakt hebben, om in ons midden belijdenis van hun geloof af te leggen, als een bezegeling van hun doop. Dat zij zich geborgen mogen weten in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zij belijden en door wie zij zich laten leiden. De hedra staat voor Gods belofte en trouw.


 
 
Hemelvaart Hemelvaart


Op één vierkante natuurstenen ondergrond, De vierwindstreken,
Hij zond hen twee aan twee voor zich uit.
Om uitdrukking te geven aan de gedachte: “waar twee of drie in mijn naam samen zijn ben Ik in hun midden”
Hebben we telkens 2 bloemen genomen.

Door één van deze twee bloemen in opgaande lijn in het midden te plaatsen drukken we zowel Hemelvaart als de verbondenheid uit.
De schikking is een éénpuntschikking. Dat wil zeggen dat alle materialen naar één punt worden gestoken.

Als één van ons is Hij ontheven,
Ontheven tot het hart van ons bestaan:
De bron van licht en leven,
De zachte aandrang die ons Zijn weg doet gaan.

Hij vroeg ons om op weg te gaan,
Twee aan twee,
De weg naar oost en west, naar noord en zuid.
Hij zou uit ons gezicht verdwijnen maar meer dan ooit zou Hij onze blijdschap zijn en dat, tot aan het einde van de tijden.
 
 
 

Inloggen

MEAT
datum en tijdstip 09-08-2024 om 16.00 uur tot 20.00 uur
meer details

Startweekend verg
datum en tijdstip 14-08-2024 om 19.30 uur
meer details

FEM
datum en tijdstip 25-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Zonnebloem
datum en tijdstip 26-08-2024 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrieven zijn alleen te bekijken wanneer je inlogt.
De gebruikersnaam is: lid

Je kan het wachtwoord aanvragen op emailadres cvk@pknwaarder.nl
De nieuwsbrief is alleen beschikbaar voor leden.

Inloggen kan rechts bovenin het scherm bij 'Inloggen'.
 
Agenda punt toevoegen?
Mail naar Leni van Wijngaarden. Klik hier om te mailen.
 
 
Kerkdienst beluisteren/bekijken
Klik hier om de kerkdienst
te bekijken of te beluisteren. 
 
 
Live beeld kerkdienst
Live beeld kerkdienst YouTube
óf
Live beeld kerkdienst Angelcam
óf
Live beeld kerkdienst Twitch
óf
Op je Smart TV via de app YouTube.
Zoek dan op 'pkn waarder'.

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.