PKN
PKN Gereformeerde Kerk Waarder
 
1e Paasdag 2019

1e Paasdag 2019

Pasen

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om “zien met het hart”
Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen, net als Maria uit Magdala.

“laat, Heer, ons hart U toebehoren.
en laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
Om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.

 
Stille zaterdag 2019

Stille zaterdag 2019
 
Goede vrijdag 2019

Goede vrijdag 2019

In de schikking worden 7 flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst.

Zeven is het heilige getal. 3 flessen het getal voor de drie-ene- God en 4 flessen het getal van de wereld.

Zo diep in de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zich zelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.

 
Witte donderdag 2019

Witte donderdag 2019

De voetwassing. De verloochening. Daarom worden er 7 flessen gebruikt, het getal van de volheid. 6 flessen symboliseren de discipelen en de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De fles in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn.

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog of wij wel samen aan een tafel zullen gaan.

Barmhartigheid van de dienende leider
wijsheid omringd door dragers van de boodschap.

 
Palmpasen 2019

Palmpasen 2019

ZESDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

De intocht in Jeruzalem.

In de schikking staan aan iedere kant 4 flessen, in de flessen staan gebogen takken en een palmblad. Tussendoor de weg waar Jezus opgaat en als grote koning de stad binnen rijdt.

“kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is de redder, een held die niet vecht.
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.

 
5e zondag 40 dagen tijd 2019

5e zondag 40 dagen tijd 2019

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; De pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant. In de flessen staat een zwaardvormig blad, ertussen blauwe druifjes, verwijzend naar de wijngaard.

“geef ons de wijsheid    
om in eenvoud te leven”

met geweld beschermen dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen wat geen recht doet
bloed en wijn een nieuw begin.

 
4e zondag 40 dagen tijd 2019

4e zondag 40 dagen tijd 2019

De kern van de gelijkenis van de verloren Zoon is de vreugde, omdat een mens welkom is bij een genadige God en altijd opnieuw mag beginnen. In de schikking staan 8 flessen in een achthoek versterkt door groene takken en bloesem

“wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven”.

Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon,
En samen zoeken naar een nieuw begin.

 
3e zondag 40 dagen tijd 2019

3e zondag 40 dagen tijd 2019
Zie
De bloeiende wilg
Een eerste teken
Lente
Die komen gaat.
 
lees meer »
 
2e zondag 40 dagen tijd 2019

2e zondag 40 dagen tijd 2019
Acht verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin.
 
1e zondag 40 dagen tijd 2019

1e zondag 40 dagen tijd 2019

Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is,
Zo vreemd blijft Hij mij.
Ik volg Hem, maar volgen kan ik hem niet.

Wat ik ook probeer
Woorden, beelden, gedichten
Hij doorbreekt het,
Hij overstijgt het.

In de kring verbonden door ranken van trouw
Voor een nieuw begin.

 
1e paasdag 2018

1e paasdag 2018
DE HEER IS OPGESTAAN!
Pasen! De dag van de grote ommekeer. Vandaag begroeten elkaar in de kerk met de woorden “De Heer is waarlijk opgestaan! Als we de berichten lezen, is de boodschap van Pasen niet ‘zomaar ’geland. Het is ook zo onvoorstelbaar. Zo niet van zelfsprekend. De leerlingen zijn ontzet. Ze weten niet wat ze er ervan moeten denken. Kloppen de verhalen wel? De engel stelt gerust: ‘Wees niet bang. ‘Vertel het goede nieuws aan de anderen: ‘De Heer is opgestaan.’Dat is de boodschap van Pasen die we ieder jaar weer uitspreken. De dood is teniet gedaan, Jezus is opgestaan! Totdat we het zelf gaan geloven. Opdat we het blijven geloven
 
Stille zaterdag 2018

Stille zaterdag 2018
 
Goede vrijdag 2018

Goede vrijdag 2018
 
Witte donderdag 2018

Witte donderdag 2018
“HET LAATSTE AVONDMAAL”
Het brood en de druiven staan centraal, omringt door witte bloemen met nog een vleugje paars. Daarnaast de kruik en de opgerolde doek als teken van de voetwassing. De vraag lijkt gesteld te worden; “Het draait allemaal om het brood, het draait allemaal om de manier van delen” Hoe er gedeeld wordt en waar dat delen plaats vindt verteld het verhaal van Witte Donderdag.
 
Palmpasen 2018

Palmpasen 2018
Palmpasen
“Heden: Hosanna
Morgen: Kruisig Hem”
Palmpasen is het hoofd van de Stille Week.
De uittocht van Jezus in Jeruzalem.
In de komende week gedenken we het lijden en sterven van onze Heer.
Vandaag staan de mensen te juichen
als Jezus Jeruzalem binnenkomt.
Maar het juichen zal veranderen
in “Kruisig Hem”
Dit wordt in de schikking gesymboliseerd door de takken vooraan
en het kruis op de achtergrond.
We juichen voor Jezus vandaag
In het besef dat ons gejuich kwetsbaar is.
 
5e zondag 40 dagen tijd 2018

5e zondag 40 dagen tijd 2018
“DOE MIJ RECHT”
Het gevoel van gebed om recht,
om bevrijding van alles wat je beknelt
is weer gegeven door een mens
met de armen omhoog naar de hemel.
Het gras om de middel
staat symbool voor de verstikking
waar je gevangen in kunt zitten
‘Doe mij recht”
Want vele mensen voelen vaak onrecht
door wat hen overkomt.
Bevrijd Gij ons
 
4e zondag 40 dagen tijd 2018

4e zondag 40 dagen tijd 2018
Wees dan blij
Verheugt u met Jeruzalem.

De schikking drukt het dubbele gevoel uit.
Aan de ene kant de vreugde en perspectief in de kleur roze.
Durven wij dit al toe te laten, te genieten van een vergezicht dat het met ons,
de wereld toch nog goed komt?
Want aan de andere kant zijn er de brokstukken ( stenen) dreiging en oordelen.
Vernielt dat het visioen of durven we hoop te houden?
Er blijft de belofte van bloei, zoals zichtbaar in de bloemen.

Roepen wij tot God
Dat Zijn barmhartigheid
onze wereld zal kennen.
 
3e zondag 40 dagen tijd 2018

3e zondag 40 dagen tijd 2018
Thema (‘IK zie’)
De ogen hou ik opwaarts
om op God te letten
Of Hij ons Zijn weg wil wijzen
De bloemen symboliseren de ogen gericht op
God naar de naam van de zondag; ogenzondag.
De kleine bloemen verbeelden de ogen van de kinderen.
Ook die kunnen kijken naar God om de weg te weten.
De Heer wijst
de goede weg
aan mensen
die hem trouw zijn
en hun kinderen
zullen in vrede leven
 
2e zondag 40 dagen tijd 2018

2e zondag 40 dagen tijd 2018
“Gedenk uw barmhartigheid”
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor.
Hij leert hun zijn paden te gaan.
Een weg van zand en stenen
en twee bladeren als open handen,
in een gebed naar de hemel.
Uw hand houdt ons geborgen.
Wij zien U in Uw liefde aan.
en gaan de weg
die U leert gaan.
 
1e zondag 40 dagen tijd 2018

1e zondag 40 dagen tijd 2018
THEMA: (‘roept hij ons aan)
Bescherming, hoop en vertrouwen
staan centraal in deze schikking.
Hij “God”draagt en beschermd ons,
Hij is ons trouw,
Hij komt ons tegemoet.
En zo mogen wij hoop en vertrouwen
hebben in de toekomst.
De vleugels van gaas en mos
staan voor bescherming.
De sneeuwklokjes staan voor hoop.
Hedera  voor vertrouwen.
 
Want de Heer
Stuurt zijn engelen
Zij zullen
je altijd beschermen,
waar je ook bent.
Hun handen
zullen je dragen,
zodat je niet stuikelt.
 
 
Pasen 2017

Pasen 2017
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel het vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan
 
Stille zaterdag

Stille zaterdag
We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood.
Voorzichtig breekt het licht van Pasen door.
Het kruis is met groen, hedera bekleed, symbool van doorgaand leven.
 
Goede vrijdag

Goede vrijdag
Staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad.
Rode anemonen geven de bloed druppels van jezus aan.
Na het doven van de paaskaars steken we er een rode roos tussen.

“ Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit”
 
Witte donderdag

Witte donderdag
Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen.
De nadruk ligt op het dienen van de (A)ander.
 
6e zondag 40-dagen tijd

6e zondag 40-dagen tijd
Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking ligt een gekleurde doek.
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer die zullen uiteindelijk winnen niet het geweld.
De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de Koninklijke
krachten
Gods kracht.
 
5e zondag 40-dagen tijd 2017

5e zondag 40-dagen tijd 2017
Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd, horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je kracht
zie hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods levensgeest
blaast kracht in
 
4e zondag 40-dagen tijd 2017

4e zondag 40-dagen tijd 2017
Vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien.

Sta in je kracht
laat je aan raken
door Jezus liefde
die vooroordelen afbreekt
zie met de ogen
van het hart
dat geeft kracht.
 
3e zondag 40-dagen tijd 2017

3e zondag 40-dagen tijd 2017
Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we over de  Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. Jezus zet haar in haar kracht. Vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen. In de schikking zien we het water, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht
 
2e zondag 40-dagen tijd 2017

2e zondag 40-dagen tijd 2017
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg.
Mozes ontvangt de leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op.
Op de berg is een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan.
De paarse hyacinten staan voor bezinning.
Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.
 
Sta in je kracht
met regels ten leven
en
hemels licht
dat er zomaar
soms even
kan zijn
herinnering die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht.
 
1e zondag 40-dagen tijd 2017

1e zondag 40-dagen tijd 2017
THEMA VEERTIGDAGENTIJD;  ‘STA IN JE KRACHT’
Overal ter wereld zijn mensen die hun hart volgen In de makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht HIJ krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus, en delen zoals hij deelt.
 
In de teksten die gebruikt worden in de veertigdagentijd staat de berg als symbool, uitgebeeld door de 3 boomschijven. De plaats waar God te ontmoeten is. De berg is groot, machtig en sterk. Hij straalt kracht uit maar is ook een plaats van stilte, en verwondering. In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen, elke ring staat voor groeikracht. De barst herinnerd ons er aan, dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid en kwetsbaarheid van ons bestaan.
OP DE EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa - zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.
 
Sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht
 
 
Vierde zondag 40 dagentijd 2016 Vierde zondag 40 dagentijd 2016


Thema: Laetare (Verheug u)


Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar
die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel.
De één fier rechtop en de ander gebogen.
Bij  God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

Schoenen aan
om met hem 
op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar leven 

eigen waan
zet geen stap
naar de ander

wie zich buigt
naar God
komt in beweging

God
Zet ons op
Onze voeten
 
Derde zondag 40 degentijd 2016 Derde zondag 40 degentijd 2016


THEMA MIJN OGEN
Waar het vorige week ging om de kern van Jezus’ evangelie, gaat het nu om de vraag wie Jezus zelf is. Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. Het onrecht lijkt te zegevieren. Op deze derde zondag van de veertigdagentijd, worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen- te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?

schoenen aan
om met hem
op weg 
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven

gevangen
deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap

God
het is
zo donker
laat liefde bloeien
 
Tweede zondag 40 dagentijd 2016 Tweede zondag 40 dagentijd 2016

Thema: Reminiscere (gedenk)


Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden.
In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt dezelfde en toch zo anders – sterk en kwetsbaar.
schoenen aan
om op weg 
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven.
die ons zegt
lief te hebben
oneindig veel
lief
te hebben
zo het verschil
te maken
God open ons hart.

 
Eerste zondag 40 degentijd 2016 Eerste zondag 40 degentijd 2016


Thema: roept hij mij aan 

Deze veertigdagentijd wordt ingezet met de intense bede van Jezus tot God, om de weg die voor hem ligt niet te hoeven gaan. Het aanhoudend bidden neemt de doodsangst weg.
Waar Jezus in beweging komt en zich tot God wendt in zijn nood, blijven de leerlingen zitten en vallen in slaap. Jezus nodigt ons vandaag uit, om met hem te waken en te bidden.
De witte tulpen verwijzen naar bezinning en gebed. De schoenen op het paneel zijn wit, het wit van het licht van het steeds opnieuw beginnen, en achter hem aan te gaan.

schoenen aan
om met hem op weg 
te gaan
die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat 
naar leven

zijn weg van liefde
blijkt zwaar
biddend zoeken
naar kracht
waar andere slapen

God
blijf waken
wees houvast
 
Pasen 2015 Pasen 2015


THEMA: OPEN JE HANDEN

Vandaag vieren we Pasen: het geheim van het leven dwars door de dood heen. Hij is het die redt wat verloren lijkt. De afgekeurde steen is tot hoeksteen geworden .Met open handen mogen we dat geheim vieren. Tussen de handen zien we een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze  handen mogen dat licht doorgeven. Rondom zien we doorzichtige steentjes als de tranen van Maria dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

Maria
haar handen willen
vasthouden
wat niet vast te houden is
geopende handen
vertellen
over
het geheim
van leven

God
Uw licht breekt
onstuitbaar door
 
Stille zaterdag Stille zaterdag


We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus ’kruisdood.
De handen zijn geopend en iets naar elkaar toe gebogen, als in rust.
We lezen verhalen over opstanding en voorzichtig breekt het licht van Pasen door.
Groen mos bij de stronk.
 
 
Goede vrijdag 2015 Goede vrijdag 2015


Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
In de schikking staat een kruis.
Een hand wordt gebald vanwege de gebalde vuisten die naar jezus werden opgestoken.
De andere is open om de overgave van Jezus te symboliseren.
Rode anemonen zij verwijzen naar het lijden van jezus.
(Volgens een oude legende bloeiden ze wit onder het kruis maar kleurden ze rood vanwege het bloed.)
 
 
Witte donderdag 2015 Witte donderdag 2015


Op deze dag gedenken we hoe Jezus ’handen de voeten wasten van zijn leerlingen.
Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij.
Waar en naar wie strekken wij onze handen uit?
De handen in de schikking zijn naar voren gebogen.
Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij.
Bij de schikking ziet u een kan met water, een linnen doek en brood.
 
 
Zesde zondag van de veertigdagentijd 29 maart Zesde zondag van de veertigdagentijd 29 maart


Thema: Palmpasen


Vandaag is het palmzondag.
We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen Hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Vol van hoop
verwachting 
handen omhoog
hosanna 
hij komt
Koning van de vrede

Anders
altijd anders
deze nederige Koning

God
leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede
 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd 22 maart Vijfde zondag van de veertigdagentijd 22 maart


Thema: Doe mij recht

Vandaag is het de vijfde zondag van de veertig dagentijd. We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. Jezus verteld over de graankorrel die moet sterven om veel vrucht voort te brengen, en dat zijn uur gekomen is. Het uur van de verheerlijking. Het is dood en leven ineen. Alleen door het leven te verliezen, is het leven te winnen. Het doel van zijn bestaan

graan 
dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel
vrucht voort

leven verliezen
leven vinden

God
wij bidden
help ons
om te bezinnen
op wat leven geeft 


 
 
Vierde zondag van de veertigdagentijd 15 maart 2015 Vierde zondag van de veertigdagentijd 15 maart 2015


Thema: ‘Verheug u’


Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd. Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Zie het roze in de schikking. De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Hij zingt over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen, door veel mensen te eten te geven. Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn. Zijn handen leggen het breken en delen in de onze. U ziet in de schikking aan de ene kant vijf flesjes met rozen  en aan de andere kant twee flesjes.

Licht
breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar

God
dat onze handen
delen
van het geen we
ontvangen hebben.
 
Derde zondag van de 40 dagentijd 8 Maart Derde zondag van de 40 dagentijd 8 Maart


Thema: Mijn ogen

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd. We zien hoe de handen zijn geopend. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid en levenskracht van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt. Jezus komt in de tempel en ziet het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.regels ten leven
door Gods hand gegeven
fijn goud
in overvloed

hoogmoed
begeerte
grijpen en graaien
maken de tempel
tot een markt
Jezus handen
maken ruimte voor Gods goud

God
leer ons zien
het goud van uw wet
 
Tweede zondag van de veertigdagentijd 1 maart Tweede zondag van de veertigdagentijd 1 maart


Thema: Gedenk
Vandaag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd.
We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is, zoals deze orchideeën.

De psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.


Verlangen
naar
beschermende
handen
ervaring van licht 
vasthouden
doorgeven 
een leven
lang
God
gedenk 
Uw barmhartigheid
 
Eerste zondag van de 40 dagentijd 22 februari Eerste zondag van de 40 dagentijd 22 februari


Thema: Roept hij mij aan
Vandaag is het de eerste zondag van de 40 dagentijd. In de schikking zien we dat de handen geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege. Zoals in psalm 25 wordt bezongen. Je ballast die je mee draagt, verbeeld door de stenen in het draad mag je neer leggen. Dit in navolging van Jezus, die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achter liet in de woestijn. Teken van hoop werd hij als sneeuwklokjes bloeiend in de winter.
 
open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
 
op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo
bloeit
hoop
 
God
roep ons
aan

 
 
Pasen Pasen


Weldadige stilte

 
In de stilte van de vroege ochtend, terwijl het nog donker is, gaat Maria naar het graf. Bij het graf gekomen ziet ze dat de steen voor de toegangspoort weg is. Ze gaat naar Petrus en een andere leerling en vertelt over de steen die weggerold is en haar angst dat het lichaam van Jezus is weggehaald.
Petrus en de leerling gaan terug naar het graf. Langzaam gaat hen een Licht op. Maria zoekt de stilte van de graftuin op. Daar ontmoet ze de opgestane Heer. Wanneer Hij haar bij naam noemt, herkent ze hem opeens. Witte bloemen bloeien. Ze vertellen over het leven, dat sterker is dan de dood.
 
Stilte
weldadige stilte
daalt neer
 
licht straalt
door de open poort
van het graf
 
een stem
noemt
je naam
 
nieuw leven
bloeit.
 
Stille zaterdag Stille zaterdag


Aan het begin van de viering bevinden we ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. We wachten en waken en lezen in de Bijbel over momenten waarop God licht brengt in de duisternis. Zo groeien we toe naar het Licht van de overwinning op de dood. Een witte doek ligt in de poort. Aan weerskanten van de poort zien we mos. Het wit geeft de komst van het Licht aan en het groen staat voor de trouw van God.
 
Goede vrijdag Goede vrijdag


We gedenken het lijden en sterven van Jezus.
Er staat een kruis bij de poort.
Rode anemonen krijgen een plaats aan de voet van het kruis.
Volgens een legende bloeiden er anemonen onder het kruis.
Deze anemonen kleurden rood door het bloed van Jezus.
 
Witte donderdag Witte donderdag


Vanavond staat de maaltijd van de Heer centraal.
Jezus verbindt zijn eigen levensgeschiedenis
met brood en wijn aan de geschiedenis van Pesach, de uittocht.
 
6e zondag 40 dagentijd 6e zondag 40 dagentijd


Angstige stilte

De weg van Jezus die we deze veertigdagentijd volgen, begon met een vrolijke intocht. Nu bevinden we ons in de hof van Getsemane en is de sfeer dreigend. we horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere weg is.
 
Zijn bidden, zijn strijd, wordt weergegeven door de donkere callas. Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos. Het staat voor de leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt.
 
donker
is
de nacht
stilte
vol angst
 
laat deze
beker
voorbijgaan
 
niet mijn-
Uw wil geschiede
 
trouwe God
dat wij niet afhaken
bij angst en verdriet
niet slapen
 
stil
erbij blijven

 
 
5e zondag 40 dagentijd 5e zondag 40 dagentijd


Verraderlijke stilte

Met een verwijzing naar de profeet Zacharia geeft Jezus aan dat iedereen hem zal afvallen.
Het gaat zo eenvoudig, grote woorden zeggen,
Beloftes doen.
Als het er op aan komt is alles anders dan gedacht.
Zomaar kunnen er woorden gezegd,  dingen gedaan worden die je nooit van jezelf had gedacht.
Je gaat daarmee als het ware een poort door.
Petrus heeft het hoogste woord waar het zijn trouw aan Jezus betreft. 
"Al zou ik met U moeten sterven,  verloochenen zal ik U nooit"
Hoe anders zal het gaan. 
Aan de ene kant van de poort drie felle bloemen die de stevige taal van Petrus weergeven.  Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.

Zomaar
Is het gezegd
Ik niet,
Nee ik niet

Toch in angst
In benauwdheid
Kan het anders gaan
Dan gedacht

Stilte
Daalt
Neer

Trouwe God
Dat we blijven staan
Voor recht en gerechtigheid


 
 
4e zondag 40 dagentijd 4e zondag 40 dagentijd


THEMA: VRAGENDE STILTE
Jezus stelt verschillende vragen aan de Farizeeën. Ze cirkelen om de kernvraag naar de Messias. Willen zij erkennen dat Jezus de verwachte Messias is? Ze willen hem op de proef stellen, en blijven met hun vragen voor de poort staan. Zij durven de consequenties van hun vragen niet aan. Ze trekken zich liever terug en beramen plannen om Jezus monddood te maken en hem te doden.

De witte open bloem die staat voor de Messias: teer en toch vol kracht. Het ‘niet kunnenantwoorden of het ‘niet durven vragen ‘van de Farizeeën is uitgebeeld met de dichtgebonden bloemen.

vragen
ze dwingen
tot nadenken

is hij de Messias
de beloofde bevrijder?

trouwe God
dat wij zien wat voor ogen is
Uw aanwezigheid
vragend
teer
vol zachte kracht
 
3e zondag 40 dagentijd 3e zondag 40 dagentijd


Gewelddadige stilte.


Jezus vertelt een gelijkenis over een landeigenaar die zijn wijngaard verhuurd heeft aan pachters.
Hij stuurt knechten om de pacht op te halen, maar de pachters menen daar wel onderuit te kunnen komen: ze doden de knechten.
Met eindeloos geduld blijft de landheer knechten sturen, die vervolgens weer door de pachters omgebracht worden.
Zelfs zijn eigen zoon, in de veronderstelling dat de pachters hem niet zullen doden uit respect voor de eigenaar.
Hij vergist zich ook de zoon wordt gedood.
Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen, die tot hoeksteen wordt.
In de poort zien we de hoeksteen.
Aan de andere kant zien we de rode druiven en een kruikje.

hebben
steeds meer hebben
niets ontziend
gewelddadig

onopvallend
is daar
de hoeksteen
dragend
sterk 
stil

trouwe God
overkom ons
met
Uw stille kracht.

 
 
2e zondag 20 dagentijd en pasen 2e zondag 20 dagentijd en pasen


Schreeuwende stilte
Na de intocht van Jeruzalem gaat Jezus naar de tempel. Wat een huis van gebed en stilte moet zijn, is gaandeweg verworden tot een marktplaats van handel. Dit is niet tot meerdere glorie van God maar van de mens. Bij het zien van de schending, veranderd de stille man op de ezel, in een man die schreeuwt van verontwaardiging. In zijn boosheid gooit hij de tafels en stoelen van de geldwisselaars en duivenverkopers omver .Daarna verschuift het beeld, het wordt stil. In die rust is het dat verlamden en blinden genezen worden, kinderen nemen de roep over van voor de poort”Hosanna voor de Zoon van David”

Bloemschikking
Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde bloemen. Zij vertellen over de felle woorden die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust en het gebed die Jezus voor ogen staan.

fel
de verontwaardiging-
het Godshuis 
verworden
tot
rovershol

de schreeuw
om stilte
dringt door

trouwe God
dat wij in de stilte
Uw stem 
verstaan

 
 
1e zondag 40 dagentijd 1e zondag 40 dagentijd


Uitbundige stilte
Deze eerste zondag van de veertigdagentijd kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen:” Deze stille man op de ezel zal koning worden”. Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden. Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegenende handen. De komst van de Koning brengt zegen met zich mee voor de mensen… alleen anders dan verwacht!

Stil
rijd Hij daar…
de zachtmoedige koning 

verwachting
hoog gespannen

door de poort gegaan
verstomt het gejuich
zo stil

trouwe God
leg
uw zegen
op ons leven.
 
 
 

Inloggen

MEAT
datum en tijdstip 14-06-2024 om 16.00 uur tot 20.00 uur
meer details

Marlies de jong
datum en tijdstip 15-06-2024 om 16.00 uur tot 20.00 uur
meer details

Ws
datum en tijdstip 15-06-2024 om 8.00 uur tot 13.00 uur
meer details

Begrafenis
datum en tijdstip 17-06-2024 om 13.30 uur
meer details

 
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrieven zijn alleen te bekijken wanneer je inlogt.
De gebruikersnaam is: lid

Je kan het wachtwoord aanvragen op emailadres cvk@pknwaarder.nl
De nieuwsbrief is alleen beschikbaar voor leden.

Inloggen kan rechts bovenin het scherm bij 'Inloggen'.
 
Agenda punt toevoegen?
Mail naar Leni van Wijngaarden. Klik hier om te mailen.
 
 
Kerkdienst beluisteren/bekijken
Klik hier om de kerkdienst
te bekijken of te beluisteren. 
 
 
Live beeld kerkdienst
Live beeld kerkdienst YouTube
óf
Live beeld kerkdienst Angelcam
óf
Live beeld kerkdienst Twitch
óf
Op je Smart TV via de app YouTube.
Zoek dan op 'pkn waarder'.

 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.